Toimipaikka:

Hallituskatu 7
28100 Pori

puhelin: 02 - 6331660, 6331490
fax: 02 - 6336257
sähköposti: ark@kuttner.fi,
etunimi.sukunimi@kuttner.fi

Sivutoimipaikka:

Malminkatu 24 A
00100 Helsinki

Yhteys- ja vastuuhenkilö:

Michael Küttner, arkkitehti, SAFA
puhelin: 02 - 6415325

Suunnittelijat:

Markku Haaslahti
Sebastian Küttner
Tuire Pihlajamaa
Liisa Säämäki

Toimiala:

Korjausrakentaminen
Rakennussuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu